305120 ברבור לכיור רחצה-תוצרת חמת כחול לבן.סדרת גל