מתקן הגייני בידה דגם סנדור-ניתן לוויסות טמפרטורה המים.