כיור אמבט  ניקל דגם-שחר יבוא HB-אמבט חלומי.חיסול .