אסלה מפוארת לשטיפה אישית-אקווה קלין-הכוללת מים חמים קרים.יבוש אוויר חם.ונטרול ריחות.