חיפוי זכוכית על חזית ארון אמבט-דוגמא 55 הטבע באמבט.