חיפוי זכוכית במטבח דוגמא 31-שמפניה-משפחת אהרון -אילת.