חדש מבית חמת -נשלף למטבח דגם קוני pull out  -304665