חדש חדש .אגנית מעוצבת עם תעלת ניקוז  - גדלים 110-160 ס"מ.