כיור מטבח קטן-לצעירים מטבחונים קטנים-מידה -43 ס"מ.