כיור חרס מלבני איכותי  מונח-מידות 56-45-15 ס"מ. מבצע