כיור נירוסטה t m y  דגם קוורץ-התקנה שטוחה-מידה 86-51 ס"מ. ענק.