סיפון ניקל+ונטיל לחיצה לכיור אמבט-יבוא HB אמבט חלומי.