אמבטיה ישיבה מפלדה לא צריך קונסטרוקציה.-גודל 120/70 -105/70ס"מ