305188+201677 אינטרפוץ 4 קומפלט פנימי וחיצוני.-חמת סדרת גל