מחזיק נייר -5016 -תוצרת נדיר-החודש כל הדגמים במבצע-