מתקן בקבוקים נתלה ללא ברגים ניקל-יבוא HB אמבט חלומי.