מבצע חיסול עודפי יבוא סטנד עיתונים וקטלוגים-יבוא HB  אמבט חלומי.