כיור מונח דגם בציר 350-מידות 74-36 ס"מניתן לקבל גם בגודל של-41-23 ס"מ קטן