כיור קטן במיוחד לשרותי אורחים מונח מידות-30-19 ס"מ.