סבונייה נוזלית שקועה מרובעת -ייבוא  HB אמבט חלומי.